ประเภทของเครื่องดนตรี

 

ประเภทของเครื่องดนตรีสากล

 

      เครื่องดนตรีมีวิธีการเกิดเสียง  อยู่ 4  แบบ คือ

      1.  Chordophone     เกิดจากการสั่นสะเทือนโดยวิธีการเคาะ

q       เคาะ  เช่น  ขิม,  เปียโน

q       ดีด  สี  เช่น  ซอ  ไวโอลิน

      2.  Aerophone        เกิดจากการสั่นสะเทือน อาทิ

q       เกิดจากพวกอากาศสั่นสะเทือน

q       เกิดจากลมปะทะลิ้นอ่อน

q       เกดจากลมปะทะลิ้นแข็ง

q       เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของริมฝีปาก

      3.  Idiophone     คือ  เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงโดยการสั่นสะเทือนจากมวลของมันเองโดยการกระทบ  เช่น  ฆ้อง,  ระนาด  เป็นต้น

      4.  Membranophone      เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังทั้งหมด  ซึ่งเกิดเสียงโดยการถูกกระทบลงบนหนังที่ขึงไว้ตึง

 

1.   เครื่องสาย  ( String  Instrument)

                1.  เครื่องสี  (Friction  of  a  bow)    ได้แก่ตระกูลไวโอลิน  คันชักทำด้วยหางม้า  หรือสายเอ็นเส้นเล็กๆ จำนวนมาก มีหลายชนิดด้วยกันคือ

ประมาณ  3 เท่า  การเล่นต้องนั่งบนเก้าอี้  เอาเชลโลหันหน้าออก  แล้วหนีบด้วยเข้าไว้ในหว่างขา  มี

 

      2.  เครื่องดีด (Plucking  Instrument)  จัดอยู่ในตระกูลลิวท์(Lute)    (ยกเว้นฮาร์พHarp)

 

2.   เครื่องลมไม้  (Wood  wind  Instrument)

                                เครื่องลมไม้สามารถจัดได้เป็น 3 จำพวกคือ

                1.  ขลุ่ย   เป็นเครื่องดนตรีที่นับว่าเก่าแก่มากและได้มีการพัฒนามาพร้อมกับอารยะธรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหิน  คงนำกระดูกสัตว์หรือปล้องไม้ไผ่มาเจาะรู  แล้วเป่าให้เกิดเสียงต่อมาก็เป็นต้นกำเนิดของขลุ่ย  ซึ่งมีทั้งเป่าตรงปลายคล้ายขลุ่ยไทย  ซึ่งใช้ในวงดนตรีในศตวรรษที่  16   และเป่าทางข้าง 2 ชนิด

                2.  ปี่ลิ้นเดียว(Single - reed  Instrument)  มี  2  ชนิด 

                3.  ปี่ลินคู่  (Double- reed  Instruments)  มี  4 ชนิด

3.   เครื่องทองเหลือง(Brass  Instruments)

                เครื่องทองเหลืองได้แก่พวกแตรทั้งหลาย  ที่ใช้ลมเป่าเข้าทางกำพวด  ผ่านท่อแล้วออกทางลำโพง  ภายในท่ออาจมีลิ้นกลไกบังคับทิศทางลมหรือไม่มีก็ได้  แล้วแต่ชนิด

                3.1  ตระกูลฮอร์น (Horn  Family)  กำเนิดจากเขาสัตว์   ที่เก่าแก่ที่สุดคือ เขาแกะของชาวฮิบรูใช้เป็นสัญญาณของชาวประมง  และใช้ในการล่าสัตว์

                3.2 ตระกูลทรัมเป็ต  (Trumpet  Family)  มี 2 ชนิด คือ

                3.3  ตระกูลคอร์เนท (Cornet)  กำเนิดขึ้นที่ฝรั่งเศส    เมื่อ พ..  2370  โดยดัดแปลงจากฮอร์น  คอร์เนทลักษณะคล้ายทรัมเป็ต  แต่สั้นกว่า  เสียงไม่ค่อยแจ่มใสและไม่นุ่มนวลเสียงคล้ายก้ำกึ่งระหว่างฮอร์นกับทรัมเป็ต  แตรชนิดนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร

                3.4  ตระกูลทรอมโบน(Trombone  Family)  มี 2 ชนิด

                3.5  ตระกูลแซกซ์ฮอร์น (Saxhorn  Family) มี 2 ชนิด

 

4.    เครื่องดนตรีที่ใช้ลิ่มนิ้ว  (Keyboard  Instrument)

                เครื่องดนตรีชนิดนี้จะมีลิ่มนิ้วรวมกันเป็นแผง  เมื่อเรากดลิ่มนิ้ว  จะทำให้กลไกภายในเคลื่อนที่ทำให้เกิดเสียงแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน

 

5.      เครื่องกระทบ  (Percussion  Instruments) 

เครื่องกระทบหรอเครื่องประกอบจังหวะ  คือเครื่องดนตรี ที่เกิดเสียงจากการกระทบ เช่น  ตี  เคาะ  เขย่า  มี 3 พวกดังนี้

1.   เครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงแน่นอน  (Instruments  of  Definite  Pitch)   มี 5 ชนิด

2    เครื่องดนตรีที่มีเสียงไม่แน่นอน (Instruments  of  Indefinite  Pitch)  มี  9 ชนิด

3.  เครื่องกระทบที่เลียนเสียงต่างๆ (Sound  Effects) 

ก.      แรเติล (Rattle) 

ข.      กระดิ่งผูกคอวัว (Cow  Bells) 

ค.      ตะขาบ (Whip)