พลเรือตรีลือชัย ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการเดินทางหมู่บิน ฮ.พระที่นั่ง หัวหน้าคณะตรวจพื้นที่สนามจอด โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ต้อนรับ พลเรือตรีลือชัย ศรีเอี่ยม  ผู้อำนวยการเดินทางหมู่บิน ฮ.พระที่

Read more

คณะครูโรงเรียนบรบือวิทยาคารได้มาศึกษาดูงานอาเซียนศึกษาและงานประกันคุณภาพ

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานต้อนรับ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ

Read more

เดินเพื่อสุขภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าซาง

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอพร้อมด้วย นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพครั้งที่

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ของนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ

Read more