รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ห้

Read more

รับสมัครนักเรียนประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รับสมัครนักเรียนประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเ

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางจรัสขวัญ เกเย็น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางจรัสขวัญ เกเย็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

Read more