ตำรวจจราจร สภ.แม่จันมาให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟไซเรน

ตำรวจจราจร สภ.แม่จันร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่จัน  ได้มาให้ความรู้เรื่องสัญญาณไฟไซเรนให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม วันที่ 27 มกราคม 2560

 

ใส่ความเห็น