คณะครูโรงเรียนบรบือวิทยาคารได้มาศึกษาดูงานอาเซียนศึกษาและงานประกันคุณภาพ

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานต้อนรับ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา

ใส่ความเห็น