พลเรือตรีลือชัย ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการเดินทางหมู่บิน ฮ.พระที่นั่ง หัวหน้าคณะตรวจพื้นที่สนามจอด โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ต้อนรับ พลเรือตรีลือชัย ศรีเอี่ยม  ผู้อำนวยการเดินทางหมู่บิน ฮ.พระที่นั่ง หัวหน้าคณะตรวจพื้นที่สนามจอด ฮ. และคณะ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ใส่ความเห็น