โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดเชียงรายรองรับประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จัน

นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดเชียงรายรองรับประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ใส่ความเห็น