ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ใส่ความเห็น