ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นม.1 , ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(ป.6)
เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายชื่อ

 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(ม.3)
เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายชื่อ

ใส่ความเห็น