ประกาศสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ว่าด้วยการจำหน่ายขนม น้ำ นม ผลิตภัณฑ์จากนม และอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ในร้านค้าสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคมว่าด้วยการจำหน่ายขนม  น้ำ นม  ผลิตภัณฑ์จากนม 
และอุปกรณ์เครื่องเขียน  อุปกรณ์การเรียน ในร้านค้าสวัสดิการ  พ.ศ. ๒๕๖๐
คลิกดูรายละเอียด

ใส่ความเห็น