พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วม พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครบรอบ ๕๙ ปี
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ใส่ความเห็น