ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

คลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย และต้องเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ดังนี้
1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
2. ดินสอ 2B ขึ้นไป
3. ปากกาลูกลื่นสีดำหรือสีน้ำเงิน
4. ยางลบ

 

ใส่ความเห็น