ผลการเรียนรายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

 

ผลการเรียน Online ภาคเรียนที่ 2/2559
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

คลิกเข้าสู่ระบบ

 

QR Code ดูเกรดออนไลน์

คู่มือการใช้งาน
หมายเลขประจำตัว : รหัสนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน : วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 01/03/2552

คลิกดูรายละเอียด