รายการเสียงแห่งอนาคต ตอน “เปิดห้องเรียนอาชีพ” โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โดยมีนางสาววีรินท์ นาคะวรังค์ เป็นพิธีกร ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 09.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง11)


ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2560
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com