ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 โควตาโรงเรียนเดิมปีการศึกษา2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีิสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ปีกา…

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขอให้ผู้ที่…

อ่านต่อ