ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ห้องเรียนพิเศษ​และห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนโควตานักเรียนเดิม

รายงานตัววันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม หากนั…

อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2562

สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://bit.ly/sasmwk

อ่านต่อ