การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทักษะ เรื่อง เส้นขนาน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทักษะเรื่อง เส้นขนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช…

อ่านต่อ

ชุดการสอน เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ชุดการสอน เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เจ้าของผลงาน : นายธวัชชัย ยะถา ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดไฟล์

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 โควตาโรงเรียนเดิมปีการศึกษา2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีิสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ปีกา…

อ่านต่อ