ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนโควตานักเรียนเดิม

รายงานตัววันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม หากนั…

อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2562

สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://bit.ly/sasmwk

อ่านต่อ

รายชื่อนักเรียนรับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561

รายชื่อนักเรียนรับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561 ให้นักเรี…

อ่านต่อ