พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข…

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Prime Minister”

เนื่องจากระหว่างปิดภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้า…

อ่านต่อ

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖…

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าส…

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายในหลวง ณ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และคณะครู ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา…

อ่านต่อ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันวิสาขบูชา”

คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน &#8…

อ่านต่อ

การอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จากอำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวงรวม ๑,๐๐๐ นาย

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มี…

อ่านต่อ

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่” ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่” ของนักเรียนชั้นมัธย…

อ่านต่อ

วันสถาปนาครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วมงานทำบุญ เนื่องในวันวั…

อ่านต่อ