วันสถาปนาครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วมงานทำบุญ เนื่องในวันวั…

อ่านต่อ

โครงการอบรมพัฒนา นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล

นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒ…

อ่านต่อ

โครงการค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ระดับชั้นมั…

อ่านต่อ

พิธีเปิดสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายผจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสมาค…

อ่านต่อ

การทำสัญญาและปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การทำสัญญาและปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียนห้องทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ(อุต…

อ่านต่อ

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ…

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์

ไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพ…

อ่านต่อ