เดินขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาของนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เนื่องในวันเข้าพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาของนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ ๒…

อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนาม เนื่องในโ…

อ่านต่อ

เปิดโลกมรดกไทย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

เปิดโลกมรดกไทย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครในวรรณคดีไ…

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย…

อ่านต่อ

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมและคณะครูเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำ…

อ่านต่อ

รางวัลชนะเลิศอับดับ ๑ ระดับเหรียญทอง โครงงานชุดต้นแบบเครื่องตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้ แอพพลิเคชั่น Zipgrade

งานสะเต็มศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ส่งโครงงานเรื่อง ชุดต้นแบบเครื่องตรวจกระดาษคำตอบโด…

อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับช…

อ่านต่อ