ตรวจสภาพรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ตรวจสภาพรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนแ…

อ่านต่อ

วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนแม่…

อ่านต่อ

โครงการสานใจไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วม โครงการสานใจไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง …

อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข…

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Prime Minister”

เนื่องจากระหว่างปิดภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้า…

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าส…

อ่านต่อ