โครงการอบรมพัฒนา นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล

นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒ…

อ่านต่อ

โครงการค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ระดับชั้นมั…

อ่านต่อ

พิธีเปิดสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสม…

อ่านต่อ

การทำสัญญาและปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การทำสัญญาและปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียนห้องทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ(อุต…

อ่านต่อ

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ…

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์

ไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพ…

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๖๐ ปี

การประชุมคณะกรรมการ ภาคี ๔ ฝ่าย เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๖๐ ปี แม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๐ ก…

อ่านต่อ