รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ณ วิหารดิน ไร่เชิญตะวัน

นายชนกันต์ ทวีพนารักษ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ,นายไกรครุบฑ์ นามเลย นักเรียนชั้นม.6/3 ได้รับราง…

อ่านต่อ