ตัวแทนของสโมสรลูกเสือจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสโมสรลูกเสือจังหวัดเชียงราย ให้เข้าร่วมงาน…

อ่านต่อ