“รวงทอง ลาทุ่ง” พิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม พิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.…

อ่านต่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอ…

อ่านต่อ

ค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

ค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔…

อ่านต่อ

สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดย นักฟุตบอลจากสโมสร ทีมสิงห์เชียงราย ยู…

อ่านต่อ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายขนส่ง โดย ขนส่งจังหวัดเชียงราย

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายขนส่ง โดย ขนส่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ โ…

อ่านต่อ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสว…

อ่านต่อ

โครงการอบรมความรู้เยาวชนในสถานศึกษา

โครงการอบรมความรู้เยาวชนในสถานศึกษาในเขตที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเ…

อ่านต่อ