พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจรัล แก้วเป็ง พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและ…

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสร้างภาคีเครือข่ายตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้มีโอกาสต้อนรับและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสร้างภาคีเคร…

อ่านต่อ

“เปิดโลกมรดกไทย” เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกมรดกไทย&#822…

อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา …

อ่านต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย – เกาหลี

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมแลกเปลี่ยนวั…

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับคณะครู ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร และ คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ที่มาศึกษาดู…

อ่านต่อ

แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.๑- ม.๖ ได้แห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดป่าซาง  วัดแม่คี วัดป่…

อ่านต่อ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑…

อ่านต่อ