รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ณ วิหารดิน ไร่เชิญตะวัน

นายชนกันต์ ทวีพนารักษ์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ,นายไกรครุบฑ์ นามเลย นักเรียนชั้นม.6/3 ได้รับราง…

อ่านต่อ

ตัวแทนของสโมสรลูกเสือจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสโมสรลูกเสือจังหวัดเชียงราย ให้เข้าร่วมงาน…

อ่านต่อ

“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙”

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปร…

อ่านต่อ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (รอบชิงชนะเลิศ)

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 …

อ่านต่อ