การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดขึ้นในวันที่ ๐๘ ธันว…

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อเข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรีย…

อ่านต่อ

“ค่ายประวัติศาสตร์ล้านนา” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายประวัติศ…

อ่านต่อ

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล กีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์ ครั้งที่ ๔๖”

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล กีฬาแห่งชาติ เจียงฮายเกมส์ ครั้ง…

อ่านต่อ

การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษาเนื่องในงาน Thailand STEM Festival ระดับภาคเหนือตอนบน

การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษาเนื่องในงาน Thailand STEM Festival ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียน…

อ่านต่อ

โครงการ คิดดี ทำดี เพื่อศักดิ์ศรีเมืองเชียงราย ของชมรมคนดีศรีเชียงราย

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วม โครงการคิดดี ทำดี เพื่อศ…

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการจรัล แก้วเป็ง

คณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้เข้าร่วมต้อนรับผู้อำนวยการจรัล แก้วเป…

อ่านต่อ

การอบรมการแยกขยะให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การอบรมให้ความรู้การแยกขยะให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑…

อ่านต่อ