ค่ายสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ค่ายสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ของนักเรียนแกนนำระดับชั้…

อ่านต่อ

มอบเสื้อเซฟทำอาหารให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้มอบชุดเซฟทำอาหารให้แก่นักเรียนห้องเรี…

อ่านต่อ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดขึ้นในวันที่ ๐๘ ธันว…

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อเข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรีย…

อ่านต่อ

“ค่ายประวัติศาสตร์ล้านนา” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายประวัติศ…

อ่านต่อ

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล กีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์ ครั้งที่ ๔๖”

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล กีฬาแห่งชาติ เจียงฮายเกมส์ ครั้ง…

อ่านต่อ

การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษาเนื่องในงาน Thailand STEM Festival ระดับภาคเหนือตอนบน

การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษาเนื่องในงาน Thailand STEM Festival ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียน…

อ่านต่อ