กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑…

อ่านต่อ

โรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำสัปดาห์

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่ว…

อ่านต่อ

ตรวจสภาพรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ตรวจสภาพรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนแ…

อ่านต่อ

วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนแม่…

อ่านต่อ

โครงการสานใจไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วม โครงการสานใจไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง …

อ่านต่อ