รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม &โรงเรียนคุนหมิงซีซันชวีสือเยี่ยน คุณสมบัติ 1. นักเรียนโรงเรียนแ…

อ่านต่อ

ทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย 

ทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทร…

อ่านต่อ