รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม &โรงเรียนคุนหมิงซีซันชวีสือเยี่ยน คุณสมบัติ 1. นักเรียนโรงเรียนแ…

อ่านต่อ