รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 ที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรี…

อ่านต่อ

เลขประจำตัวนักเรียน ชั้นม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562 สำหรับปักเสื้อ

เลขประจำตัวนักเรียน ชั้นม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562 สำหรับปักเสื้อ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เ…

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 สำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภา…

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 อนุมัติจบ วันที่ 29 มี…

อ่านต่อ