ค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

ค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔…

อ่านต่อ

สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดย นักฟุตบอลจากสโมสร ทีมสิงห์เชียงราย ยู…

อ่านต่อ