การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษาเนื่องในงาน Thailand STEM Festival ระดับภาคเหนือตอนบน

การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษาเนื่องในงาน Thailand STEM Festival ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียน…

อ่านต่อ

โครงการ คิดดี ทำดี เพื่อศักดิ์ศรีเมืองเชียงราย ของชมรมคนดีศรีเชียงราย

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วม โครงการคิดดี ทำดี เพื่อศ…

อ่านต่อ