โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล กีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์ ครั้งที่ ๔๖”

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล กีฬาแห่งชาติ เจียงฮายเกมส์ ครั้ง…

อ่านต่อ