ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ยินดีต้อนรับคณะครูจาก โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อเข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรีย…

อ่านต่อ

“ค่ายประวัติศาสตร์ล้านนา” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายประวัติศ…

อ่านต่อ