ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายอำเภอแม่จัน

ยินดีต้อนรับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๘ และ นางวั…

อ่านต่อ