การรายงานการนำเสนอประกอบการพิจารณาการขออาคารเรียน ๓๒๔ล/๕๕ข

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่่จันวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม การรายงานการนำเสน…

อ่านต่อ

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม “ครูผู้ช่วย”

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม “ครูผู้ช่วย” โรงเรียนแม่จันวิทยาคม …

อ่านต่อ