งานสืบสานวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด งานสืบสานวัฒนธรรมล้…

อ่านต่อ