การประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๖๐ ปี

การประชุมคณะกรรมการ ภาคี ๔ ฝ่าย เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๖๐ ปี แม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๐ ก…

อ่านต่อ

โครงการอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเทคนิคการคิดเ…

อ่านต่อ