การทำสัญญาและปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การทำสัญญาและปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียนห้องทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ(อุต…

อ่านต่อ