พิธีเปิดสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายผจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสมาค…

อ่านต่อ