พิธีเปิดสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสม…

อ่านต่อ