โครงการอบรมพัฒนา นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล

นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒ…

อ่านต่อ