วันสถาปนาครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วมงานทำบุญ เนื่องในวันวั…

อ่านต่อ