การอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จากอำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวงรวม ๑,๐๐๐ นาย

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มี…

อ่านต่อ

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่” ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่” ของนักเรียนชั้นมัธย…

อ่านต่อ