กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายในหลวง ณ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และคณะครู ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา…

อ่านต่อ