พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข…

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “เยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Prime Minister”

เนื่องจากระหว่างปิดภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้า…

อ่านต่อ