พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึ…

อ่านต่อ