โรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำสัปดาห์

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่ว…

อ่านต่อ