กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1

กลุ่มสาระฯ คอมพิวเตอร์ได้จัดค่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอ…

อ่านต่อ