กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑…

อ่านต่อ