แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.๑- ม.๖ ได้แห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดป่าซาง  วัดแม่คี วัดป่…

อ่านต่อ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑…

อ่านต่อ