ประกาศรายชื่อเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อเด็กดีศรีแม่จัน ด้านผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ แต่งกายชุดนักเรียน เพื่อรับเกียรติบัตร ในวันประชุมผู้ปกครอง ตามระดับชั้นของตนเอง

รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร-ม.1-1-2560
รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร-ม.2-1-2560
รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร-ม.3-1-2560
รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร-ม.4-1-2560
รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร-ม.5-1-2560
รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร-ม.6-1-2560

 

 

Leave a Comment