พิธีถวายราชสดุดีและพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมุงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

กองลูกเสือโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีและพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมุงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ .๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Leave a Comment