สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบทุนการศึกษา ให้โครงการค่ายพี่ติวน้อง

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบทุนการศึกษา ให้โครงการค่ายพี่ติวน้อง ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

Leave a Comment