ค่ายภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ค่ายภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดขึ้นในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Leave a Comment