งานเปิดบ้านวิชาการและเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๒

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการและงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่๒” ณ ลานสนามบาสหน้าหอประชุม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑